+7 925 966 4690, 9am6pm (GMT+3), Monday – Friday
ИД «Финансы и кредит»

JOURNALS

  

FOR AUTHORS

  

SUBSCRIBE

    
Finance and Credit
 

Possible directions to improve the assessment methods of regional insurance market development

Vol. 21, Iss. 11, MARCH 2015

PDF  Article PDF Version

Available online: 15 March 2015

Subject Heading: Insurance

JEL Classification: 

Pages: 41-49

Filina M.A. Dagestan State University, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation
oleg-filin@yandex.ru

Subject Insurance, as an effective tool of sustainable territorial development, has not yet realized its potential. Therefore, there is an objective necessity to improve the methods for the study of regional insurance markets and to optimize the diagnostics of their condition. This will ensure the development of the entire insurance sector.
     Objectives The article aims to improve the diagnostics of the regional insurance market development through reinforcing the assessment methodology of the regional insurance market development by indicators that reflect the impact of the insurance market on investment and innovation activities of economic entities of a region. The objective is to substantiate the importance of indicators reflecting investment potential of the regional insurance market, the share of insurers in the total volume of funds invested in the region, as well as the level of using the existing investment potential by insurers of a region to assess the regional insurance market development. Another objective is to substantiate the importance of the index of insurance coverage of innovation investment by business and financial risk insurance in the region as a tool for assessing the innovation potential and innovation activity of a region.
     Methods I analyzed the main problems of modern approaches to the study of regional insurance markets and identified the need and possibility of their transformation using the methods of theoretical learning and logical methods and techniques.
     Conclusions I conclude that complementing the assessment methods of regional insurance market development with indicators that reflect and specify mutual influence of insurance and socio-economic development of the region will contribute to a more accurate diagnostics of regional insurance markets. It will also enable to streamline the diagnostics in accordance with research methodology of development of a region as a subject of the Russian Federation.

Keywords: diagnostics, regional insurance market, investment, insurers, innovation risk insurance

References:

 1. Aksenova Zh.N. K voprosu ob otsenke innovatsionnosti regional'noi ekonomicheskoi sistemy [The issue of assessing the innovation of regional economic system]. Problemy sovremennoi ekonomiki = Problems of Modern Economics, 2009, no. 1. Available at: Link. (In Russ.)
 2. Barakhnina L. Regional'naya strakhovaya statistika [Regional insurance statistics]. Finansovaya gazeta. Regional issue, 2000, no. 38, p. 15.
 3. Borisevich V.I., Geizler P.S., Fateev B.C. Ekonomika regiona [Region’s economy]. Minsk, BSEU Publ., 2002, 432 p.
 4. Gafurova D.I. Riski, prisushchie finansovym innovatsiyam: osnovnye podkhody k otsenke, strakhovaniyu, upravleniyu [Risks inherent in financial innovation: the main approaches to assessment, insurance, management]. Upravlenie riskom = Risk Management, 2008, no. 3, pp. 13–17.
 5. Gvarliani T.E., Balakireva V.Yu. Denezhnye potoki v strakhovanii [Cash flows in insurance]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2004, 333 p.
 6. Gorshenina E.V. Regional'nye ekonomicheskie issledovaniya: teoriya i praktika: monografiya [Regional economic research: theory and practice: a monograph]. Tver, TSU Publ., 2009, 203 p.
 7. Dmitrieva O.G. Regional'naya ekonomicheskaya diagnostika [Regional economic diagnostics]. St. Petersburg, Saint Petersburg State University of Economics and Finance Publ., 1992, 272 p.
 8. Ermasov S.V., Ermasova N.B. Formirovanie sistem mnogourovnevogo finansirovaniya riskov innovatsii [The formation of systems of multi-level financing of innovation risk]. Upravlenie riskom = Risk Management, 2014, no. 2, pp. 21–36.
 9. Idziev G.I. Instituty modernizatsii regional'noi ekonomiki [Institutions of modernization of the regional economy]. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika = Regional Economics: Theory and Practice, 2014, no. 41, pp. 10–17.
 10. Kabirova A.S. [Influence of socio-economic development of a region on the insurance market]. Modern Research of Social Problems, 2013, no. 6. (In Russ.) Available at: Link. (In Russ.)
 11. Korshunova O.A., Kutsenko S.Yu. [Economic sustainability of enterprises in the transition to innovation-driven growth taking into account risk insurance]. Russian Economics Online-Journal, 2010, no. 1, pp. 162–171. (In Russ.) Available at: Link. (In Russ.)
 12. Millerman A.S. Strakhovanie investproektov v regionakh s ekstremal'nymi prirodnymi usloviyami [Insurance of investment projects in regions with extreme natural conditions]. Finansy = Finance, 2009, no. 5, pp. 53–55.
 13. Myagkova Yu.Yu. Gosudarstvennoe regulirovanie strakhovaniya innovatsionnykh riskov [State regulation of innovation risk insurance]. Zhurnal nauchnykh publikatsii aspirantov i doktorantov = Journal of Scientific Publications of Post-graduate Students and Doctoral Candidates. Available at: Link. (In Russ.)
 14. Orlanyuk-Malitskaya L.A. Platezhesposobnost' strakhovoi organizatsii [Solvency of insurance company]. Moscow, Ankil Publ., 1994, 152 p.
 15. Samarukha V.I., Evsevleeva M.N. Strakhovanie kommercheskikh riskov [Insurance of commercial risks]. Irkutsk, BSUEL Publ., 2002, 116 p.
 16. Safuanov R.M., Kashipova I.R., Ryabchikov A.N. O nekotorykh tendentsiyakh v stanovlenii strakhovaniya v Rossii i ee regionakh [Some trends in insurance development of Russia and Russian regions]. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management, 2010, no. 5, pp. 91–96.
 17. Strakhovanie [Insurance]. Moscow, Ekonomist” Publ., 2004, 875 p.
 18. Shebzukhova D.K. Mekhanizm upravleniya regional'nym strakhovym rynkom [A mechanism of management of the regional insurance market]. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija = Modern Problems of Science and Education, 2012, no. 6, p. 412.
 19. Entsiklopediya kibernetiki. T. 2. [Encyclopedia of Cybernetics. Vol. 2]. Kiev, Ukr. sovet. Entsiklopediya Publ., 1974, 619 p.
 20. Yulenkova I.B., Atyaksheva T.N. Strakhovanie kak instrument obespecheniya sotsial'noi bezopasnosti regiona. Mezhdunarodnyi opyt [Insurance as a tool for social security of the region. International experience]. Ekonomika i sotsium = Economy and Society, 2014, no. 1-2, pp. 1241–1245.

View all articles of issue

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Journal current issue

Vol. 30, Iss. 3
March 2024

Archive