+7 925 966 4690, 9am6pm (GMT+3), Monday – Friday
Russian version 

JOURNALS

  

FOR AUTHORS

  

SUBSCRIBE

    
Regional Economics: Theory and Practice
 

Tools for evaluating the quality of economic space of the resource-oriented region

Vol. 13, Iss. 28, JULY 2015

PDF  Article PDF Version

Received: 10 February 2015

Received in revised form: 21 May 2015

Accepted: 1 June 2016

Available online: 26 August 2015

Subject Heading: SPATIAL ECONOMICS

JEL Classification: 

Pages: 29-39

Avramchikova N.T. Siberian State Aerospace University, Krasnoyarsk, Russian Federation
avr-777@yandex.ru

Chuvashova M.N. Siberian State Aerospace University, Krasnoyarsk, Russian Federation
chuvashova@sibsau.ru

Importance The article deals with the problems of improving the quality of economic space of the regions with resource-based economy and developing tools for its evaluation.
     Objectives The aim of the paper is to assess the quality of the economic space in resource-oriented regions and developing tools for this evaluation.
     Methods To develop tools to assess the quality of economic space, we used a system of indicators characterizing the structure of the economy and the dynamics of structural changes.
     Results We propose a new approach to evaluating the quality of economic space of a resource-oriented region based on the principles of the development of high technological modes in sectors of the economy, taking into account the density, uniformity of production and connectivity of business entities.
     Conclusions
We concluded that to ensure the competitiveness of the region, promising projects of import substitution and the development of innovative directions of industry, to address the critical dependence of the economy on foreign technologies are required. So we recommend introducing an additional block of indicators showing the industries' technological level, to accomplish the composition of the evaluation parameters of the economic space's quality.

Keywords: economic space, resource-oriented region, density, connectivity, placement

References:

 1. Vashchelyuk N.V., Polbin A.V., Trunin P.V. Otsenka makroekonomicheskikh effektov shoka DKP dlya rossiiskoi ekonomiki [Assessment of the macroeconomic shock effects of the monetary policy on the Russian economy]. Ekonomicheskii zhurnal VShE = The HSE Economic Journal, 2015, vol. 19, no. 2, pp. 169198.
 2. Abuzov R.M., Grigor'eva S.A. Otsenka effektivnosti sdelok sliyanii i pogloshchenii na razvitykh rynkakh kapitala Zapadnoi Evropy [The performance of mergers and acquisitions in developed capital markets of Western Europe]. Ekonomicheskii zhurnal VShE = The HSE Economic Journal, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 199217.
 3. Bukharova E.B., Samusenko S.A., Vcherashnii P.M. Tekhnologicheskaya mnogoukladnost' ekonomiki regiona: perspektivy i riski innovatsionnogo razvitiya [A process heterogeneity of the regional economy: innovative development outlooks and risks]. EKO = ECO, 2012, no. 5, pp. 6073.
 4. Demeshev B.B., Tikhonova A.S. Prognozirovanie bankrotstva rossiiskikh kompanii: mezhotraslevoe sravnenie [Default prediction for Russian companies: an intersectoral comparison]. Ekonomicheskii zhurnal VShE = The HSE Economic Journal, 2014, vol. 18, no. 3, pp. 359386.
 5. Suslov V.I., Bobylev G.V., Valieva O.V., Zhdan G.V., Kravchenko N.A., Kuznetsov A.V. Opredelenie napravlenii sovershenstvovaniya regional'noi innovatsionnoi politiki [Determining the ways to improve a regional innovation policy]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2015, no. 1, pp. 177196.
 6. Gringel' B.M. Ispol'zovanie konkurentnogo potentsiala dlya usileniya innovatsionnogo i ekonomicheskogo razvitiya regionov [Use of the competitive potential to intensify the regions innovative and economic development]. Innovatsii = Innovation, 2012, no. 12, pp. 116120.
 7. Terek A. Mezhdunarodnaya konkurentosposobnost' v sfere innovatsii [International competitiveness in the field of innovation]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2015, no. 1, pp. 215226.
 8. Danilenko L.N. Problemy transformatsii rentno-syr'evoi modeli rossiiskoi ekonomiki [Issues of transformation of a rental-resource model of the Russian economy]. Innovatsii = Innovation, 2013, no. 2, pp. 1827.
 9. Khalimova S.R. Otsenka Rossiiskikh regionov po urovnyu innovatsionnogo razvitiya [Evaluating the Russian regions according to the level of innovation development]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2015, no. 2, pp. 150174.
 10. Vazhenin S.G., Vazhenina I.S. Zhiznestoikost' territorii v konkurentnom ekonomicheskom prostranstve [Sustainability of territories in a competitive economic environment]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2015, no. 2, pp. 175199.
 11. Popod'ko G.I. Model' innovatsionnogo razvitiya regiona syr'evoi orientatsii [An innovative-development model of a region with resource specialization]. Innovatsii = Innovation, 2013, no. 7, pp. 98104.
 12. Basareva V.G. Regiony Rossii: adaptatsiya k meram gosudarstvennogo regulirovaniya [Regions of Russia: adapting to measures of State regulation]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2015, no. 2, pp. 2948.
 13. Untura G.A. Innovatsionnoe razvitie regionov Rossii: neravnomernost', kooperatsiya i konkurentsiya [Innovative development of Russian regions: unevenness, cooperation and competition]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2015, no. 1, pp. 275304.
 14. Illarionova E.A. Metodika otsenki ekonomicheskogo potentsiala regiona [The methodology for assessing the economic potential of the region]. Region: sistemy, ekonomika, upravlenie = Region: Systems, Economy, Management, 2015, no. 1, pp. 5558.
 15. Lazhentsev V.N. Territorial'naya organizatsiya naseleniya i khozyaistva Evropeiskogo severa Rossii [Territorial organization of the population and economy in the European North of Russia]. Region: ekonomika i sotsiologiya = Region: Economics and Sociology, 2015, no. 2, pp. 328.
 16. Belyakova G.Ya., Batukova L.R. Innovatsionnaya modernizatsiya ekonomiki: sushchnost' ponyatiya, ego vzaimosvyaz' s ponyatiyami modernizatsiya i modernizatsiya ekonomiki [The concept of innovative modernization of economy and its interrelation with the concepts of modernization and modernization of economy]. Fundamental'nye issledovaniya = Fundamental Research, 2013, no. 10-11, pp. 24952498.
 17. Perez C. Finance and Technical Change: A Long-Term View. In: The Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics. H. Hanusch and A. Pyka, eds. Edward Elgar, Cheltenham, 2004.
 18. Rosefielde S. Economic theory of the second worst. Ekonomicheskii zhurnal VShE = The HSE Economic Journal, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 3044.
 19. Quigley J. The renaissance in regional research. The Annals of Regional Science, 2001, no. 35, pp. 167178.
 20. Roberts B., Murray A. National and regional corporate spatial structure. The Annals of Regional Science, 2002, no. 36, pp. 347368.

View all articles of issue

 

ISSN 2311-8733 (Online)
ISSN 2073-1477 (Print)

Journal current issue

Vol. 22, Iss. 2
February 2024

Archive